menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Zpětné ventily

Zpětné ven­tily jsou kon­stru­o­vány k zajiš­tění jed­no­směr­ného prů­toku kapa­lin a plynů.

Hlavní pou­žití je v pet­ro­che­mic­kém prů­myslu, ener­ge­tic­kém a papí­ren­ském prů­myslu a rov­něž ve farmacii.

Vysokotlaké zpětné ventily SHPCV Série
Vysokotlaké zpětné ventily SHPCV Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -79 ˚C up to 649 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 4 137 bar @ 21 ˚C
 • Tubing size available for 1/4” to 1”
 • Maximum working pressure :
 • - SHPCV20 Series : 20,000 psig (1379 bar).
 • - SHPCV60 Series : 60,000 psig (4137 bar).
 • Cracking pressure : 14 psig ~ 26 psig (0.966 bar ~ 1.794 bar)
Zpětné ventily Parker C Série
Zpětné ventily Parker C Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -57°C to +204°C
pressure icon Maximální provozní tlak: 414 bar
 • Stan­dardní pro­ve­dení s kužel­kou s dora­zem ome­zu­jící zátěž na pru­žinu do tlaků 414 bar.
 • Mož­nost volby z něko­lika otví­ra­cích tlaků.
Zpětné ventily Parker CB / CBF Série
Zpětné ventily Parker CB / CBF Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: up to 232°C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 172 bar
 • Ven­tily z této série jsou vhodné do nároč­ného pro­středí s vyso­kými tep­lo­tami a médií o vysoké visko­zitě.
 • Sní­žené nároky na údržbu.
 • Jed­nou z cílo­vých apli­kací jsou dvou­pa­li­vové turbíny.
Zpětné ventily Parker CO Série
Zpětné ventily Parker CO Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -57°C up to +204°C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 414 bar
 • Vylep­šená řada C pro apli­kace s vyso­kými nároky na těs­nost.
 • Těs­nost je garan­to­vána dle veli­kosti ven­tilu až pro hod­noty 4 x 10–9 atm-cm2/s.
Zpětné ventily Parker LC Série
Zpětné ventily Parker LC Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -148°C up to 482°C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 414 bar
 • Série určená do extrém­ních tep­lot až 482 °C. Kuželka kon­strukčně vyu­žívá gra­vi­tace zpět­ného tlaku k dosa­žení utěs­nění až 99,9% toku. Ven­til je ide­ální pro kapaliny.
Zpětné ventily Parker MPC Série
Zpětné ventily Parker MPC Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak: 1034 bar
 • Zpětný ven­til pro apli­kace s tlaky do 1379 bar.
Zpětné ventily SACV Série
Zpětné ventily SACV Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -23 ˚C aup to 191 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 206 bar @ 20 ˚C
 • One-Piece Body
 • 316 stainless steel and brass materials
 • Variety of end connections"
 • Cracking pressure adjustable from 3 to 207psig (0.2 to 14.3bar)
Zpětné ventily SHCV Série
Zpětné ventily SHCV Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -45 ˚C up to 190 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 413 bar @ 37 ˚C
 • 316 stainless steel body materiál as standard
 • Variety of end connection
 • Cracking Working Pressure:
 • 1/3 psig(0.02 bar) to 25 psig(1,7 bar)
Zpětné ventily SOACV Série
Zpětné ventily SOACV Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -23 ˚C up to 190 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 206 bar @ 20 ˚C
 • One-Piece Body
 • 316 stainless steel and brass materials
 • NPT and ISO pipe end connections 1/4" and 1/2"
 • Cracking pressure adjustable from 3 to 600psig (0.2 to 41.3bar)
Zpětné ventily SOCV Série
Zpětné ventily SOCV Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -23 ˚C up to 190 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 206 bar @ 20 ˚C
 • One-Piece Body
 • 316 stainless steel and brass materials
 • NPT and ISO pipe end connections
 • Cracking Working Pressure:
 • 1/3 psig(0.02 bar) to 25 psig(1,7 bar)