menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Dávkovací ventily

Dáv­ko­vací ven­til zajiš­ťuje přesné a sta­bilní řízení prů­toku v ana­ly­tic­kých aplikacích.

Jemné dávkovací ventily Parker HR Série
Jemné dávkovací ventily Parker HR Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -40˚C až 204 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 17 bar
  • Tato série zajiš­ťuje vyso­kou úro­veň přes­nosti odmě­řo­vání (dáv­ko­vání) pro apli­kace do 17 bar.
  • V nabídce je 7 regu­lač­ních vře­ten.
  • Ven­til je možno pou­žít jako uza­ví­rací, což běžně u ven­tilů tohoto typu nelze.
Jemné dávkovací ventily Parker N Série
Jemné dávkovací ventily Parker N Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -32 ˚C až 204 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 69 bar @ 21 ˚C
  • velká vari­a­bi­lita napojení
  • roz­sah průtoků
  • tlak až do 138 bar
  • tří typy rukojetí