menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

PFA/PTFE Program PARKER

Flu­o­ro­po­ly­me­rové kom­po­nenty (PFA/PTFE) jsou odolné, bez­úka­pové výrobky výrobní divize Par­tek, které se hojně vyu­ží­vají v che­mické, potra­vi­nář­ském nebo far­ma­ceu­tic­kém prů­myslu, při výrobě polo­vo­dičů nebo ana­ly­tic­kých pří­strojů. Tyto výrobky se dopo­ru­čují pro apli­kace s tlaky do 8 barů a koro­du­jící média při tep­lo­tách do 204°C. Všechny povrchy, které při­jdou do kon­taktu s médiem jsou z che­micky inert­ního a korozi odol­ného PFA nebo PTFE.

Jeh­lový ventil Parker
Jeh­lový ventil Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • One piece PFA stem/handle and bodies.
 • PFA stem stop.
 • Angle and straight through confi gurations, with numerous end confi gurations including Parfl are available.
Kulový ventil Parker
Kulový ventil Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Ball Valves are designed for use in high purity semiconductor applications, and are also ideally suited for use in ultra-pure water and aggressive chemicals.
Membránový ventil Parker
Membránový ventil Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Diaphragm Valve is designed for use in high purity semiconductor applications, and is also ideally suited for ultra-pure water and aggressive chemical or gas applications.
PFA/PFTE Gauge Parker
PFA/PFTE Gauge Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • One piece precision machined diaphragm manufactured from the latest technology modified PTFE, provides over five times the flexural life as compared to conventional PTFE.
 • Modified PTFE and PFA wetted surfaces.
PFA/PFTE trubky Parker
PFA/PFTE trubky Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
PFA/PTFE průtokoměry Parker
PFA/PTFE průtokoměry Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Tongue and groove barrel to body seals.
 • Molded PFA barrel.
 • Numerous end connections and flow rates.
Pojistný ventil Parker
Pojistný ventil Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • One piece precision machined diaphragm poppet manufactured from the latest technology modified PTFE.
 • Provides over five times the flexural life as compared to conventional PTFE.
Regu­lá­tor zpět­ného tlaku Parker
Regu­lá­tor zpět­ného tlaku Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • One piece precision machined diaphragm manufactured from the latest technology modified PTFE.
 • Provides over five times the flexural life as compared to conventional PTFE.
Trubková šroubení Parker PARFLARE
Trubková šroubení Parker PARFLARE
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Trub­kové šrou­bení s níz­kým mrt­vým obje­mem, což sni­žuje mož­nost zachy­cení čás­tic a růst baterií.
Trubková šroubení Parker PARGRIP
Trubková šroubení Parker PARGRIP
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • PFA body manufactured from virgin High Purity materials.
 • Ease of assembly.
 • Leak tight seal.
 • Numerous configurations available.