menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Generátory plynů pro kapalinovou chromatografii / domnick hunter

Gene­rá­tory dusíku řady LC/MS zajiš­ťují sta­bilní dodávku vysoce čis­tého plynu pro labo­ra­torní instru­men­taci v ply­nové chromatografii.

 • 5 základ­ních typů pokrývá spo­třebu dusíku do 50 litrů za minutu
 • S inte­gro­va­ným bez­maz­ným kom­pre­so­rem nebo bez něj
 • Homo­lo­go­vány vět­ši­nou výrobců labo­ra­torní instrumentace
Generátory dusíku Parker
Generátory dusíku Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • 5 základ­ních typů pokrývá spo­třebu dusíku do 50 litrů za minutu
 • S inte­gro­va­ným bez­maz­ným kom­pre­so­rem nebo bez něj
 • Homo­lo­go­vány vět­ši­nou výrobců labo­ra­torní instrumentace
Gene­rá­tory dusíku a suchého vzduchu Parker
Gene­rá­tory dusíku a suchého vzduchu Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • S inte­gro­va­ným bez­maz­ným kom­pre­so­rem nebo bez něj
 • Kom­paktní, spo­leh­livé, s mini­mální údržbou
 • Homo­lo­go­vány vět­ši­nou výrobců labo­ra­torní instrumentace
Gene­rá­tory dusíku MAXIGAS Lab Parker
Gene­rá­tory dusíku MAXIGAS Lab Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Inte­gro­vaný úsporný režim a kon­ti­nu­ální monitoring
 • Dál­kové ovlá­dání včetně digi­tál­ních a ana­lo­go­vých výstupů
 • Na vyžá­dání včetně pří­slu­šen­ství sys­tému stla­če­ného vzduchu
 • Mini­mální obsluha a údržba
Gene­rá­tory dusíku MIDIGAS Lab Parker
Gene­rá­tory dusíku MIDIGAS Lab Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • 5 základ­ních typů pokrývá spo­třebu dusíku do 50 litrů za minutu
 • S inte­gro­va­ným bez­maz­ným kom­pre­so­rem nebo bez něj
 • Homo­lo­go­vány vět­ši­nou výrobců labo­ra­torní instrumentace
Gene­rá­tory dusíku pro LC/MS Agilent Parker
Gene­rá­tory dusíku pro LC/MS Agilent Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • S inte­gro­va­ným bez­maz­ným kom­pre­so­rem nebo bez něj
 • Kom­paktní, spo­leh­livé, s mini­mální údržbou
 • Homo­lo­go­vány vět­ši­nou výrobců labo­ra­torní instrumentace