menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Generátory plynů pro kapalinovou chromatografii / Balston

Gene­rá­tory dusíku a čis­tého vzdu­chu “TRIGAS” Parker
Gene­rá­tory dusíku a čis­tého vzdu­chu “TRIGAS” Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Gene­rá­tory dusíku a čis­tého vzdu­chu “TRIGAS” byly vyvi­nuty pro apli­ko­vané bio­sys­témy LC/MS/MS instru­men­tace.
Gene­rá­tory dusíku NitroFlow Parker
Gene­rá­tory dusíku NitroFlow Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Inte­gro­vaný bez­mazný kompresor
  • Model Nit­roFlow 60 dostupný s inte­gro­va­ným mem­brá­no­vým suši­čem vzdu­chu (5 l/min, rosný bod –40°C)
Gene­rá­tory dusíku Nit­ro­Source Lab Parker
Gene­rá­tory dusíku Nit­ro­Source Lab Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Dodá­vají až 500 litrů čis­tého dusíku za minutu
  • Nehlučný chod, gene­rá­tory bez pohyb­li­vých součástek
Gene­rá­tory dusíku pro detek­tory ELSD Parker
Gene­rá­tory dusíku pro detek­tory ELSD Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Vyu­ží­vají mem­brá­no­vou sepa­raci při výrobě dusíku
  • Pro­du­kují vysoce čistý dusík, výkon až 8 litrů dusíku za minutu
  • Kom­paktní design s mini­mální údržbou
Gene­rá­tory dusíku pro LC/MS Parker
Gene­rá­tory dusíku pro LC/MS Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Gene­rá­tory zajiš­ťují stá­lou dodávku dusíku v LCMS kva­litě (99,5 %), a to 24 hodin denně.
  • Kom­paktní, spo­leh­livé řešení s mini­mální údrž­bou.