menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Novinky

Generátor dusíku
14.03.2018

Gene­rá­tory dusíku řady LC/MS zajiš­ťují sta­bilní dodávku vysoce čis­tého plynu pro labo­ra­torní instru­men­taci v ply­nové chromatografii. 5 základ­ních typů pokrývá spo­třebu dusíku do 50 litrů za minutu S inte­gro­va­ným bez­maz­ným kom­pre­so­rem nebo bez něj Homo­lo­go­vány vět­ši­nou výrobců labo­ra­torní instrumentace     Gene­rá­tory dusíku p ...

Celá novinka