menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Solenoidové ventily

Sole­no­i­dové ven­tily jsou elek­tro­mag­ne­tické ven­tily pro ote­ví­rání / uza­ví­rání prů­toku kapa­lin a plynů.

Ven­tily se vyrá­bějí jako dvou­polo­hové ve dvou a více­cest­ném pro­ve­dení z mate­ri­álů: mosaz, hli­ní­ková sli­tina, nere­zová ocel.

Roz­mezí pro­voz­ních tlaků je v závis­losti na mate­ri­álu a výkonu až do 100 bar. Spe­ci­ální sku­pi­nou jsou sole­no­i­dové ven­tily pro chla­dí­ren­skou a kli­ma­ti­zační techniku.

Solenoidový ventil pro otevření/zavření průtoku

  • vzduchu
  • vody
  • netečných plynů
  • lehkých olejů
  • neagresivních kapalin
  • vody a páry za vysokých teplot (180 °C)
  • topné oleje
A Complete Range of Solenoid Valves for Fluid Control
A Complete Range of Solenoid Valves for Fluid Control
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Kompletní přehled solenoidových ventilů PARKER
NAMUR ven­til 341N03 Parker
NAMUR ven­til 341N03 Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
NAMUR ven­til 341N05 Parker
NAMUR ven­til 341N05 Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
Nere­zový ventil Parker
Nere­zový ventil Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
Přímo ovlá­daný ventil Parker
Přímo ovlá­daný ventil Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
Sole­no­i­dový ven­til pro kávovary Parker
Sole­no­i­dový ven­til pro kávovary Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
Vodní ventil Parker
Vodní ventil Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
Vodní ventil Parker
Vodní ventil Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
Vodní ventily Parker
Vodní ventily Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak: