menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Filtry

Fil­try slouží k ochraně pří­strojů před nežá­dou­cími vlivy mate­ri­álů jakými jsou prach, piliny, špony a jiné cizí částice.

Filtry Parker F Série
Filtry Parker F Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -57°C up to 204°C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 414 bar
  • Základní řada typu Inline, přímý filtr s fil­trační vlož­kou 1, 5, 10, 50, 100, 250 a 450 mik­ronů až do 414 bar.
Filtry Parker FT Série
Filtry Parker FT Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -73°C up to 482°C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 414 bar
  • Řada fil­trů typu “T” s fil­trační vlož­kou 1, 5, 10, 50, 100, 250 a 450 mik­ronů až do 414 bar.
  • Tvar “T” umož­ňuje výměnu fil­trační vložky bez odpo­jení fil­tru z insta­lace.
Micron Inline Filter - SIF Series
Micron Inline Filter - SIF Series
temperature icon Rozsah provozních teplot: -29˚C up to 482˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 206 bar @ 21˚C
  • Inline filters are for use where space is limited
  • Remove system particulate contaminats
  • Replaceable filter element
  • 1/8 to 1/2 in. and 3 to 10mm end connections
Micron Tee Filter - STF Series
Micron Tee Filter - STF Series
temperature icon Rozsah provozních teplot: -40˚C up to 121˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 414 bar @ 21˚C
  • Remove system particulate contaminants
  • The filter element can be replaced without removing the body in the system
  • Replaceable sintered filter element