menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

PFA/PTFE Program PARKER

Flu­o­ro­po­ly­me­rové kom­po­nenty (PFA/PTFE) jsou odolné, bez­úka­pové výrobky výrobní divize Par­tek, které se hojně vyu­ží­vají v che­mické, potra­vi­nář­ském nebo far­ma­ceu­tic­kém prů­myslu, při výrobě polo­vo­dičů nebo ana­ly­tic­kých pří­strojů. Tyto výrobky se dopo­ru­čují pro apli­kace s tlaky do 8 barů a koro­du­jící média při tep­lo­tách do 204°C. Všechny povrchy, které při­jdou do kon­taktu s médiem jsou z che­micky inert­ního a korozi odol­ného PFA nebo PTFE.

Trub­ková šrou­bení Parker PARBOND
Trub­ková šrou­bení Parker PARBOND
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Trub­kové šrou­bení s fixací svá­ře­ním, bez závi­to­vého spoje a plo­chy, kde se usa­zují čás­tice. Umož­ňuje bez­úka­pové spojení.
Zpětný ventil Parker
Zpětný ventil Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Polished sealing surfaces.
  • Tongue and groove external seal.
  • Machined PTFE spring.