menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Odlehčovací (pojistné) ventily

Pojistný ven­til má jako hlavní úlohu pře­de­vším ochrana pří­strojů a sys­témů před nežá­dou­cími vlivy zvý­še­ného tlaku.

Ven­tily mají něko­lik roz­sahů. Pro snadné roz­li­šení jsou pra­covní roz­sahy barevně odlišeny.

Serie HPRV se dodává s PED cer­ti­fi­kací.

Odlehčovací (pojistné) ventily SRVL a SRVH série
Odlehčovací (pojistné) ventily SRVL a SRVH série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -23 ˚C up to 204 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 414 bar @ 38˚C
 • Angle pattern.
 • Stainless steel construction.
 • Pressure setting are externaly adjustable while the valv is in operation.
 • Lock wire feature secures a given pressure setting
Pojistné ventily Parker HPRV Série
Pojistné ventily Parker HPRV Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -57˚C up to 204 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 414 bar @ 38˚C
 • Cer­ti­fi­kací PED a ozna­če­ním CE
 • Nasta­vený tlak je trvale vyzna­čen na těle ventilu
 • Ventil nastaven na požadovaný tlak z výroby
 • Vrtání 3.6mm
Pojistné ventily Parker RH4 Série
Pojistné ventily Parker RH4 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -57°C to +204°C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 552 bar
 • Série pro tlaky do 414 bar.
 • Ven­til je možný nasta­vit na poža­do­vaný tlak za pro­vozu, tlak lze manu­álně sní­žit za pro­vozu do 103 bar.
 • Nasta­vený tlak lze zajis­tit plombou.
Pojistné ventily Parker RL4 Série
Pojistné ventily Parker RL4 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -57°C to +204°C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 41 bar
 • Série pro nízké tlaky do 28 bar.
 • Ven­til je možný nasta­vit na poža­do­vaný tlak za pro­vozu, tlak lze manu­álně sní­žit v celém roz­sahu.
 • Nasta­vený tlak lze zajis­tit plombou.