menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Zpětné ventily

Zpětné ven­tily jsou kon­stru­o­vány k zajiš­tění jed­no­směr­ného prů­toku kapa­lin a plynů.

Hlavní pou­žití je v pet­ro­che­mic­kém prů­myslu, ener­ge­tic­kém a papí­ren­ském prů­myslu a rov­něž ve farmacii.

Zpětné ventily SPCV Série
Zpětné ventily SPCV Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -57 ˚C až 260 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 207 bar @ 21 ˚C
  • Stainless and Brass Construction
  • Variety of end connection
  • Cracking Working Pressure:
  • 1/3 psig(0.03 bar) to 100 psig(6.9 bar)