menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Vysokotlaké šroubení

MPI šrou­bení Parker
MPI šrou­bení Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Kom­presní šrou­bení až do 1030 barů.
Phas Tite® Šroubení Parker
Phas Tite® Šroubení Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Per­ma­nentní spoj nahra­zu­jící sva­řo­vané spoje, pomáhá dosáh­nout vyso­kou pro­duk­ti­vitu práce mon­táže a vyso­kou bez­peč­nost.
  • Jed­nou z výhod je, že odpadá potřeba rent­ge­no­vání svárů.
  • Lze pou­žít až do 1380 barů
Vysokotlaké šroubení
Vysokotlaké šroubení
temperature icon Rozsah provozních teplot: -73 ˚C až 315 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 4137 bar
  • Fittings can be made disconnected and remade easily to provide a reliable leak tight.
  • Weep hiles for instant leak detection.