menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Vysokotlaké šroubení

High Pressure Fitting
High Pressure Fitting
temperature icon Rozsah provozních teplot: -252 ˚C up to 649 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 4137 bar
  • Fittings can be made disconnected and remade easily to provide a reliable leak tight.
  • Weep hiles for instant leak detection.
  • Increased pressure handling capabilities
  • Coned and treated connections
  • Avaliable sizes: 1/8'', 1/4'', 3/8'', 9/16'' and 1''
MPI šrou­bení Parker
MPI šrou­bení Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Kom­presní šrou­bení až do 1030 barů.
Phas Tite® Šroubení Parker
Phas Tite® Šroubení Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Per­ma­nentní spoj nahra­zu­jící sva­řo­vané spoje, pomáhá dosáh­nout vyso­kou pro­duk­ti­vitu práce mon­táže a vyso­kou bez­peč­nost.
  • Jed­nou z výhod je, že odpadá potřeba rent­ge­no­vání svárů.
  • Lze pou­žít až do 1380 barů