menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Plovákové a hmotnostní průtokoměry

Plo­vá­kové průtokoměry

Plo­vá­kové prů­to­ko­měry (VA — Vari­a­ble Area) posky­tují efek­tivní řešení pro měření střed­ních až velmi níz­kých prů­toků nej­růz­něj­ších kapa­lin a plynů. Par­ker Por­ter por­fo­lio zahr­nuje něko­lik řad skle­ně­ných i kovo­vých prů­to­ko­měrů vhod­ných pro různé apli­kace. Od nejmen­ších prů­toků potřeb­ných pro labo­ra­torní apli­kace až po vysoké prů­toky v prů­mys­lo­vých apli­ka­cích. Prů­to­ko­měry umož­ňují výměnu sad prů­to­ko­vých tru­bic tak, že je možné u nich měnit kon­fi­gu­raci, aniž by bylo nutné je vyjmout z okruhu.

Hmot­nostní průtokoměry

Hmot­nostní prů­to­ko­měry nabí­zejí pre­cizní a spo­leh­livé měření hmot­nost­ního prů­toku vzdu­chu nebo jiných plynů . Tyto zaří­zení mají  nej­vy­spě­lejší čidla, ven­tily a prvky lami­nární prů­to­kové tech­no­lo­gie.

Hmotnostní ovladače průtoku​

Hmot­nostní ovla­dače prů­toku nabí­zíme v těchto provedeních:

 • elek­tro­nické ovla­dače průtoku
 • tepelné ovla­dače průtoku
 • manu­ální ovla­dače průtoku

Acrylic Tube Variable Area Flow Meter Parker P270 Series
Acrylic Tube Variable Area Flow Meter Parker P270 Series
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • The P270 flow meter is highly optimized for the flow measurement of water, air and nitrogen by offering an accuracy of ±5% F.S.
Ana­lo­gový hmot­nostní prů­to­ko­měr Parker model 111
Ana­lo­gový hmot­nostní prů­to­ko­měr Parker model 111
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • The latest evolution of the original Porter Analog MFC.
 • With thousands installed worldwide, they are the proven solution when cost effective high performance gas flow control is the goal.
Gas mass flow control products Parker
Gas mass flow control products Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot: -10 až 70 °C
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Removable Three Wire Sensor
 • Unique Laminar Flow Element Package
 • Choice of Control Circuitry
 • Simplifid Valve Design
Industrial Grade Glass Tube Flow Meter Parker P900 Series
Industrial Grade Glass Tube Flow Meter Parker P900 Series
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • P900 Series flow meters, available in 35 flow ranges from six tube sizes with full horizontal and vertical connection options, are the most versatile industrial glass tube meters available.
Kovový průtokoměr Parker P710 Series
Kovový průtokoměr Parker P710 Series
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • P710 Series flow meters utilize a float and tapered tube design which offers longer, more linear scales, better pointer stability and greater accuracy than competitively priced products.
 • Available 4-20mA transmitter adds versatility.
Kovový průtokoměr Parker P800 Series
Kovový průtokoměr Parker P800 Series
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • The meter comes standard with 316L stainless steel wetted materials making it suitable for process environments.
Kovový prů­to­ko­měr Parker VA, série P100
Kovový prů­to­ko­měr Parker VA, série P100
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • The P100 Series, with welded stainless steel construction and a maximum pressure rating of 4000 PSIG (1500 PSIG with Valve) is ideal for low flow high pressure applications.
Lined Tube Variable Area Flow Meter Parker P810 Series
Lined Tube Variable Area Flow Meter Parker P810 Series
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • The meter comes with a PFA lined tube which is capable of measuring corrosive fluids and aggressive fluid media.
 • Additionally, it has excellent chemical resistance, impermeability and stress crack resistance.
Skle­něný prů­to­ko­měr Parker P210 Série
Skle­něný prů­to­ko­měr Parker P210 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • The P210 Series offers 316 Stainless Steel construction for all wetted parts.
 • For challenging corrosive applications, the P210 offers PTFE seals as an option.
Skle­něný prů­to­ko­měr Parker P220 Série
Skle­něný prů­to­ko­měr Parker P220 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • The P220 Series flow meters are designed for low flow rates of both liquids and gases.
 • The P220 Series covers a broad range of applications, from purging to monitoring of industrial processes.