menu icon

Ventilové soupravy

Ven­ti­lová souprava — mani­fold je navr­žen pro zvý­šení bez­peč­nosti a sní­žení insta­lač­ních nákladů. Jed­ním těle­sem lze zajis­tit kom­bi­naci odi­zo­lo­vání instru­mentů, jejich pří­pad­nou kalib­raci, a to spo­lečně s odvzduš­ně­ním (odka­le­ním) či ode­brá­ním vzorků.

Nabízíme Vám ven­ti­lové soupravy (mani­foldy) v roz­sahu dvou, tří a pěti ven­ti­lo­vých bloků, které jsou vhodné pro všechny typy instru­men­tač­ních insta­lací, spe­ci­fi­kací a aplikací.

Hi-Pro Ventilové soupravy
Hi-Pro Ventilové soupravy
temperature icon Rozsah provozních teplot: -54 ˚C až 232 ˚C PEEK
pressure icon Maximální provozní tlak: 689 bar @ 38 ˚C
 • Two piece body design - minimal leakage paths
 • PEEK and PTFE standard ball seat material
 • PTFE and Graphoil gland packing
 • 4:1 Pressure boundary designed safety fact
 • Anti static
Procesní manifoldy
Procesní manifoldy
temperature icon Rozsah provozních teplot: -54 ˚C až 538 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 689 bar @ 38 ˚C
 • Total Overview of Manifolds
Rozvaděče
Rozvaděče
temperature icon Rozsah provozních teplot: max. 260 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 414 bar @ 38 ˚C
 • AISI 316 stainless steel
 • Maximum number of valves: 20
 • Valve style: Hi-Pro Ball style (10mm bore)
 • Pressure rating: Flanged inlet models 19 bar, standard thread inlet models 55 bar
Ventilové soupravy - Manometrické ventily
Ventilové soupravy - Manometrické ventily
temperature icon Rozsah provozních teplot: -54 ˚C až 648 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 414 bar @ 38 ˚C
 • 2valves, 3valves, 5valves instrument manifolds
 • Stainless steel construction
 • MSS Flange connections available
Ventilové soupravy H série- 3 a 5 ventilové
Ventilové soupravy H série- 3 a 5 ventilové
temperature icon Rozsah provozních teplot: -54 ˚C až 538 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 689 bar @ 38 ˚C
 • Standard unit throughout manifold range
 • Operating threads outside washout area
 • Externally adjustable gland
 • Low operating torque
 • All valves 100% factory tested
Ventilové soupravy H série- Dvouventilové
Ventilové soupravy H série- Dvouventilové
temperature icon Rozsah provozních teplot: -54 ˚C až 538 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 689 bar @ 38 ˚C
 • Standard unit throughout manifold range
 • Operating threads outside washout area
 • Externally adjustable gland
 • Low operating torque
 • NACE certified wetted parts available