menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Membránové ventily

Výrobní divize Par­ker VERIFLO nabízí mem­brá­nové ven­tily a ven­tily pro vysoké čis­toty UHP (Ultra High Purity), zamě­řené pro ana­ly­tické apli­kace nebo do vakua, s širo­kým výbě­rem para­me­trů dle potřeby zákazníka.

Cel­kové port­fo­lio ven­tilů dopl­ňují vlnov­cové ven­tily, které jsou kon­stru­o­vány tak, že jejich pri­mární vlnov­cové těs­nění má pro zajiš­tění těs­nosti ještě sekun­dární těsnění.

Membránové ventily Parker 16 Série
Membránové ventily Parker 16 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Série ven­tilu na vysoké prů­toky při vyso­kých tla­cích až do 207 bar.
Membránové ventily Parker 17R Série
Membránové ventily Parker 17R Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Mem­brá­nové ven­tily pro apli­kace s poža­dav­kem na vyso­kou čis­totu.
Membránové ventily Parker 18R Série
Membránové ventily Parker 18R Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Mem­brá­nové ven­tily pro apli­kace s poža­dav­kem na vyso­kou čis­totu.
Membránové ventily Parker 830 Série
Membránové ventily Parker 830 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Mem­brá­nové ven­tily pro apli­kace s poža­dav­kem na vyso­kou čis­totu.
Membránové ventily Parker 845 Série
Membránové ventily Parker 845 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Mem­brá­nové ven­tily pro apli­kace s poža­dav­kem na vyso­kou čis­totu.
Membránové ventily Parker 855 Série
Membránové ventily Parker 855 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Mem­brá­nové ven­tily pro apli­kace s poža­dav­kem na vyso­kou čis­totu.
Membránové ventily Parker 870 Série
Membránové ventily Parker 870 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Mem­brá­nové ven­tily pro apli­kace s poža­dav­kem na vyso­kou čis­totu.
Membránové ventily Parker 945 Série
Membránové ventily Parker 945 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Mem­brá­nové ven­tily pro apli­kace s poža­dav­kem na vyso­kou čis­totu.
Membránové ventily Parker 970 Série
Membránové ventily Parker 970 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Mem­brá­nové ven­tily pro apli­kace s poža­dav­kem na vyso­kou čis­totu.
Membránové ventily Parker NV17 Série
Membránové ventily Parker NV17 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Eko­no­mický, vysoce výkonný ven­til s vyso­kým počtem cyklů.
 • Vyu­ží­ván jako zaví­rací nebo izo­lační ven­til nebo řídící a pře­pí­nací panely, pro vzor­ko­vací a ana­ly­tická zařízení.