menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Příruby na kompresní šroubení

Pří­ru­bová spojka (pří­ruba) pro napo­jení pro­ces­ního potrubí s instru­men­tač­ním.

Adap­téry s inte­gro­va­ným kom­pres­ním šrou­be­ním:
jedna strana — d
vou­krouž­kový kompresní sys­tém
druhá strana — kla­sická pří­ruba oválná (kid­ney) nebo lapovací.

Swi­vel gauge adaptér

Otočný mano­me­t­rický adap­tér zajiš­ťu­jící otá­čení nain­sta­lo­va­ného mano­me­tru v roz­sahu 360°. Pro insta­lace až do 690 bar.

Parker příruby FC
Parker příruby FC
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • • 1/2" to 2" nominal flanges.
 • • 150 to 2500 lb. flange class.
 • • Flanges to ANSI B16.5 (others
 • available on request).
 • • Standard A-LOK® and CPI™
 • arrangements 1/4" to 1-1/2" O.D.
Příruby na kompresní šroubení Parker
Příruby na kompresní šroubení Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Standard A-LOK: 1/4" to 1" (3mm to 25mm)
 • Lapped joint tube adaptors
 • Flange to compression connectors
 • Kidney flanges to compression connectors
 • Swivel gauge adaptors