menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Příruby na kompresní šroubení

Pří­ru­bová spojka (pří­ruba) pro napo­jení pro­ces­ního potrubí s instru­men­tač­ním.

Adap­téry s inte­gro­va­ným kom­pres­ním šrou­be­ním:
jedna strana — d
vou­krouž­kový kompresní sys­tém
druhá strana — kla­sická pří­ruba oválná (kid­ney) nebo lapovací.

Swi­vel gauge adaptér

Otočný mano­me­t­rický adap­tér zajiš­ťu­jící otá­čení nain­sta­lo­va­ného mano­me­tru v roz­sahu 360°. Pro insta­lace až do 690 bar.

Příruby na kompresní šroubení Parker
Příruby na kompresní šroubení Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Standard A-LOK: 1/4" to 1" (3mm to 25mm)
  • Lapped joint tube adaptors
  • Flange to compression connectors
  • Kidney flanges to compression connectors
  • Swivel gauge adaptors