menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Nový typ šroubení

Nový typ šroubení

i-fitting

iFitting

Vlastnosti série i-Fitting

 • Extrémní zkrácení času instalace.
 • Zajištění dokonalé instalace.
 • Není třeba používat kontrolní měrku.
 • Výrazné snížení nákladů díky inovační produktivitě.
 • Snadná instalace, kterou může provádět i nekvalifikovaný zaměstnanec.

Jak fungují šroubení SUPERLOK série i-Fitting

 • Oddělení kontrolního kroužku od výrobku je viditelné.
 • Oddělení kontrolního kroužku od výrobku je slyšitelné.
 • Oddělení kontrolního kroužku od výrobku je zjistitelné hmatem.

Struktura

struktura s popisem

 • Šroubení typu i-Fitting se skládá z tělesa, přední a zadní ferrule, matice, kontrolního kroužku a vymezovacího kroužku
 • Konstrukce šroubení i-Fitting umožňuje kontrolu úspěšné instalace a kontrolu oddělení kontrolního kroužku od tělesa

Postup instalace

Postup instalace

 • Obr. 1 - Připravte požadovaný typ spojky i-Fitting skládající se z tělesa, matice, přední - zadní  ferrule a kontrolního kroužku.
 • Obr. 2 - Zatlačte trubku plně do šroubení a otočte matici tak, aby došlo k pevnému zajištění trubky (nedotahujte však na doraz).
 • Obr. 3 - Instalaci dokončíte otočením matice až do bodu, kdy povolí kontrolní kroužek.

Katalogy ke stažení


Instalační proces

instalační proces


Detailní pohled


Video