menu icon

Solenoidové ventily

Sole­no­i­dové ven­tily jsou elek­tro­mag­ne­tické ven­tily pro ote­ví­rání / uza­ví­rání prů­toku kapa­lin a plynů.

Ven­tily se vyrá­bějí jako dvou­polo­hové ve dvou a více­cest­ném pro­ve­dení z mate­ri­álů: mosaz, hli­ní­ková sli­tina, nere­zová ocel.

Roz­mezí pro­voz­ních tlaků je v závis­losti na mate­ri­álu a výkonu až do 100 bar. Spe­ci­ální sku­pi­nou jsou sole­no­i­dové ven­tily pro chla­dí­ren­skou a kli­ma­ti­zační techniku.

Solenoidový ventil pro otevření/zavření průtoku

  • vzduchu
  • vody
  • netečných plynů
  • lehkých olejů
  • neagresivních kapalin
  • vody a páry za vysokých teplot (180 °C)
  • topné oleje
NAMUR ven­til 341N03
NAMUR ven­til 341N03
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
NAMUR ven­til 341N05
NAMUR ven­til 341N05
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
Nere­zový ventil
Nere­zový ventil
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
Přímo ovlá­daný ventil
Přímo ovlá­daný ventil
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
Sole­no­i­dový ven­til pro kávovary
Sole­no­i­dový ven­til pro kávovary
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
Vodní ventil
Vodní ventil
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
Vodní ventil
Vodní ventil
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
Vodní ventily
Vodní ventily
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak: